GA8HP51X отбор мощности полноприв.т/с BMW G06  X6 40iX B58C Sports Activity Coupe