Обивка спинки иск. кожа

Подходит на: 3'
PACIFIC   c 30/08/1982 по 19/08/1994 1.257 кг.

В продаже:


Предложений нет!