N6GN,O7GN STEIN   c 01/09/1998 по 07/08/2015 1.047 кг.

В продаже:


Предложений нет!